Jedne z lepszych aktualnych baz danych przedsiębiorstw Ukrainy

Nasza firma jako jedna z pierwszych na Ukrainie zaczęła zajmować się elektonicznymi bazami danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego lub do inncyh celów komercyjnych.


Dośwadczenie nabyte w ciągu 10 lat pracy pozwala nam na zaproponowanie klientom profesjonalych baz danych o dowolnym stopniu złożoności.

Na dzień dzisiejszy proponujemy jedne z lepszych aktualnych baz danych przedsiębiorstw Ukrainy z szerokimi możliwościami ich przeszukiwania wg regionów czy branż.

Proponujemy także elektroniczne katalogi ukraińskich przedsiębiorstw na dyskach kompaktowych pod znakiem handlowym Business-Guide™, a także szerokie spektrum usług w zakresie marketingu internetowego i reklamy.

Jeśli planują Państwo inwestycje lub wspólne interesy na Ukrainie, nasze elektroniczne katalogi będą punktem wyjściowym Państwa biznes-planu, podstawą marketingu regionalnego lub monitoringu konkurencji.

Wychodząc z Państwa osobistych potrzeb, w najbardziej ścisłych terminach przygotujemy dla Państwa aktualną informację biznesową o wybranym regionie Ukrainy lub branży przemysłowej, którą dostarczymy na dysku kompaktowym lub on-line za pośrednictwem internetu.

Ponadto, przeprowadzimy dla Państwa profesjonalną ekspetyzę niezbędnego segmentu ukraińskiego rynku: główni gracze (konkurenci); regulacje prawne; stosunki partnersie między firmami; rozwój produktów lub usług; publikacja rezultatów finansowych; działalność sponsorska/dobroczynna; odpowiedzialność socjalna i reputacja firmy.

Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy zapewniając szeroki wachlarz usług.

Prosimy o kontakt elektroniczny w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dodatkowych:

in@ua-region.info